Top
Gekleurde Houtsnippers

  • Het gevarieerde aanbod maakt dat men er elke tuin mee kan verrijken, op maat en naar de smaak van de eigenaar.                                                                                                                                                                                                                                                     De gekleurde houtsnippers zijn er in 7 varianten:


         

  • Klik op een van de kleuren voor meer informatie

  • Het basisproduct - de blanco chips - is zeer mileuvriendelijk. Ook de gekleurde Chips zijn milieuvriendelijk. Het basisproduct wordt gekleurd met pigmenten van BayScape dry van Bayer, natuurlijke minerale verbindingen van ijzer en zuurstof.
  • Er moeten geen extra bomen gekapt worden voor de aanmaak van de gekleurde chips, want het product wordt gemaakt van restanten uit de zagerijen
  • De gekleurde chips bieden een uitstekende bescherming tegen vorst, droogte en onkruid.
  • Omdat de gekleurde houtsnippers niet rechtstreeks van afgehakte bomen afkomstig zijn, maar van een nevenproduct van houtzagerijen, is deze bodembedekker het hele jaar door beschikbaar en is ook de prijs niet afhankelijk aan seizoensschommelingen.

Zijn de gekleurde houtsnippers wel milieuvriendelijk ?


De houtchips zijn een bijproduct van de zagerij-industrie. Er worden m.a.w. geen bomen geveld, speciaal voor de productie van gekleurde houtsnippers. De gebruikte kleurstoffen zijn vervaardigd op basis van ijzeroxide, een natuurlijke minerale verbinding, (Bayscape® van Bayer).
De kleurstoffen die gebruikt worden moeten voldoen aan de stengste vereisten om enige schade aan de mens, dier, bodem of grondwater uit te sluiten.
De meest afdoende normen zijn vervat in de EG richtlijn 88/378/EEC over de aanpassing van de wetten van de lidstaten aangaande de veiligheid van speeltuigen. Deze richtlijn bevat de Europese standaard EN71 "Veiligheid van speeltuigen", deel 3 "Migratie van bepaalde elementen". Hierin worden de maximale gehaltes van bepaalde elementen bepaald, die vrij migreerbaar mogen zijn bij speeltuigen en delen van speeltuigen. In principe voldoen de gekleurde houtsnippers aan deze norm. Toch raden we aan om blanco chips in speeltuinen te leggen.


Spoelen de kleurstoffen van de houtsnippers niet uit?


Tijdens het kleurprocédé worden de houtchips gemengd met de kleurstoffen samen met een beperkte hoeveelheid water. Onder invloed van dit water gaan de houtvezels openen en de kleurstoffen opnemen in de vezels. Bij het drogen sluiten deze vezels, zodat de kleurstof in het hout geïntegreerd zit. Bij goed gedroogde gekleurde chipsmgeeft de kleurstof dus niet af, noch regent ze af. De levensduur van de kleurstoffen is afhankelijk van het vergaan van het hout. M.a.w. zullen de gekleurde houtsnippers hun kleur verliezen naarmate het hout zelf op natuurlijke wijze vergaat.


Hoe lang gaan gekleurde houtsnippers mee?

De houtchips zijn gemaakt van naaldhout. In normale omstandigheden vergaat dit hout niet zo snel. Aangezien het een vrij recent product is, kan hierover geen gedetailleerd uitsluitsel worden gegeven. Vermoedelijk zal een levensduur van minimaal 3 jaar wel realistisch zijn. Echter, om uw perken een frisse aanblik te laten houden, verdient het wellicht aanbeveling om er regelmatig een fris laagje bij te leggen.